Home > Human Info, Legal Info > Een prostituee kan niet de moeder van mijn kind zijn

Een prostituee kan niet de moeder van mijn kind zijn

January 2nd, 2012

Update: 2 jan 2012. Onderstaande vormt nadrukkelijk alleen het verslag van de openbare zitting waarbij beide verdachten en twee getuigen werden gehoord. De indruk die ontstaat op een dergelijke zitting kan zonder inzicht in het complete dossier nooit tot een volwaardig oordeel leiden over de gehele tenlastelegging. In onderstaande zeer omvangrijke dossiers bevinden zich getuigenverklaringen over geweld tegen en mishandelingen van de vrouwen, telefoontaps, bankmutaties en ander ondersteunend bewijsmateriaal bijvoorbeeld m.b.t. de gedwongen abortussen dat niet op de zitting ter sprake is geweest.

Leeuwarden 20 december 2011. Het was een lange zitting: twee verdachten, beiden telgen uit een familie waarbij, zoals een van de twee verdachten bijzonder eloquent wist te vertellen, het de normaalste zaak van de wereld is, dat vrouwen in de prostitutie werken. Nee, niet de moeders, dochters, zussen of vrouwen maar hun vriendinnen. Deze verzorgde goedgeklede en goed uitziende man en zoals gezegd nog mooiere prater, deed je ook bijna geloven alsof het de normaalste zaak van de wereld is, werken in de prostitutie. In eerste aanleg werden beide mannen veroordeeld tot vijf jaren gevangenisstraf voor mensenhandel en witwassen. (LJN: BO9639 en  LJN: BO7662 ). Verdachten zijn in hoger beroep gegaan, niet het OM. De strafeis blijft daarom gelijk aan de eisen in eerste aanleg.

Verdachte 1

Maar zo normaal is het, ook in zijn familie nou ook weer niet. Verdachte is daar dan ook weer onbeschaamd helder over: Een prostituee zou nooit de moeder van zijn kinderen kunnen zijn. Zijn vrouw, de moeder van zijn kinderen, is dan ook een andere dan de vrouw, zijn vriendin die ook bij de zitting verschijnt als getuige. Met de allerhoogst denkbare gehakte, knalrode schoenen, strakke spijkerbroek en voor de tijd van het jaar beslist bloot topje, loopt ze telefonerend over de marmeren vloer van het gerechtshof, niet van plan haar beroep in bescheidenheid te bedekken. Een beslist aantrekkelijke dame, met een air van zelfverzekerdheid en met geen ander doel naar het gerechtshof gekomen dan iedereen en alles duidelijk te maken dat zij zich geheel vrijwillig prostitueert. Zij is er niet de persoon naar om zich door iets of iemand te laten dwingen en al helemaal niet door deze man van wie zie houdt en wiens naam meerdere male nop haar lijf getatoeëerd staat. “Het is een statement van haar liefde’ zo vatte verdachte het in ieder geval op, toen ze ze liet zetten. Ze woont al een tijdje in bij zijn vrouw, de moeder van zijn kinderen, daar betaalt ze huur, zegt ze, hij zegt van niet.

Het was een beetje een vertoning, een vertoning om het hof er van te overtuigen dat zij in tegenstelling tot wat het OM denkt en vooral ook in tegenstelling tot wat ze zelf eerder tegen de politie en herhaaldelijk tegen de RC heeft verklaard, dit allemaal volkomen vrijwillig doet. Belangrijkste reden voor die andere beweringen vastgelegd op tap, is dat ze dat deed omdat er op dat moment een belastingaanslag lag. Die forse belastingaanslag zou haar vast en zeker worden kwijtgescholden wanneer ze duidelijk kon maken dat niet zij het geld had verdiend, maar dat ze alles aan haar pooier /loverboy had moeten afstaan. Die verhalen gaan er op de wallen namelijk, dat de belastingdienst je dan alles kwijtscheldt. Ze wist zeker dat ze getapt werd en daarom vertelde ze dit verhaal luid en duidelijk aan haar moeder door de telefoon. Daarmee pleegde ze of bij de RC of nu meineed, want hoe het ook zij, een van beide beweringen is niet juist.

Ze heeft nogal een grote mond, ze is zo’n meisje. Het zijn haar eigen woorden evenals de woorden van verdachte van telkens bijna gelijke strekking. Dit meisje staat hetzelfde in het leven als verdachte ze houdt van het geld en ze houdt van het leven. Er zijn ook nog wel eens klappen gevallen, maar die lokte ze of zelf uit of dat was wanneer hij het met een ander deed in haar bijzijn. Over de gradaties van de klappen en andere fysieke aanrakingen verschillen de opvattingen.

Ik heb nooit voor hem gewerkt, ik ben ook nooit door hem gedwongen” Een allesbehalve schuchtere dame. Misschien doet ze het  inmiddels vrijwillig en moet ze ook niet alle van haar inmiddels royale verdiensten meer afstaan aan een van de familieleden van verdachte, wie zal het zeggen? Blijft overeind dat ondanks haar happy hooker uitstraling en dito verhaal  haar verklaring en die van verdachte, naast verklaringen over gelden, huurpenningen en wat fysieke uitbarstingen ook op een ander nogal aangrijpend punt niet overeenstemmen.

Zij heeft een abortus ondergaan. Niet zomaar een overtijdbehandeling of een relatief eenvoudige curettage.[1] Ze heeft een abortus ondergaan na meer dan 22 weken. Ze was zes maanden zwanger. Of verdachte er van af wist wordt niet duidelijk en daar spreken verdachte en deze getuige elkaar duidelijk tegen. Niet duidelijk wordt waar de abortus heeft plaatsgevonden. Een vrucht van deze leeftijd mag in Nederland alleen in uitzonderlijke gevallen geaborteerd worden. Dat moet buiten Nederland zijn geweest.

Ze barst in huilen uit en vraagt de rechter haar niet langer te vragen naar deze persoonlijke dingen. Zij zegt dat hij van niets wist. De stralende opgewektheid waarmee ze voortdurend en herhaaldelijk haar vrijwilligheid aanzet, is verdwenen. Nee, ze wist zeker dat het niet zijn kind was, ze had het hem ook pas verteld nadat de abortus was gepleegd en het was ook een tijd dat ze hem helemaal niet zag. Verdachte, de man die zegt nog steeds van haar te houden, maar geen kinderen van een prostituee te willen, heeft eerder op zitting iets anders beweerd:`Hij wist het pas toen zij drie maanden zwanger was. Met de abortus heeft hij niets te maken.

Enkele uren getuigenverhoor en een bijzonder omvangrijk dossier met veel details en meer belastende getuigenverklaringen en ondersteunend bewijs zoals de aankoop van dure auto’s en een appartement in land [x] terwijl geen verdachte inkomen noch uitkering had.  Aan het Hof de opgave te beslissen of deze vrouw haar werk doet en deed deed, onder een strafwaardige invloedssfeer van verdachte waardoor zij in de prostitutie is geraakt of in ieder geval gebleven. Voor meer details o.a. over de abortus en getuigenverklaringen, de uitspraak in eerste aanleg.

Verdachte 2

De andere verdachte is aanzienlijk minder welbespraakt. Dat in tegenstelling tot de vrouw die de moeder is van zijn kind en die later ook als getuige gehoord zal worden. Ook voor hem geen prostituee als moeder van zijn kinderen. Hij schrikt van die dingen. Nee hij vond het geen goed idee dat ze in de prostitutie werkte maar hij heeft haar ook nooit gezegd te moeten stoppen. Maar waarom hij dan niet bij haar wegging. Als je van iemand houdt dan is het niet makkelijk om bij iemand weg te gaan.  Hij heeft haar vaak gesmeekt om te stoppen.[2] Of hij haar wel eens controleerde? Nee, dat deed hij nooit, nou ja soms dan. Nee hij had ook niet echt een baan. Of zij veel verdiende? “Nee helaas was dat bij X niet zo. Zo goed verdiende ze helemaal niet.“ Zij verdiende minder dan haar schoonzussen. De broers overlegden altijd. Volgens haar moest hij al haar geld aan zijn broer afdragen.

Ook zij heeft een abortus moeten ondergaan. Eentje die hij niet wilde, nou ja dat heeft hij niet gezegd. Wat hij dan wel heeft gezegd? De afspraak is door een familielid gemaakt: “Die vrucht gaat eruit!” We wilden het allebei houden we waren er niet echt klaar voor. “Zij heeft mijn kindje weg laten halen”. Of hij dan liever gehad had dat het kind gewoon geboren was? Zijn antwoord is ontwijkend: Als hij nu ziet wat zij hem heeft aangedaan wil ik liever niet dat zij een kind van hem heeft. Voor de toekomst is hij bang om haar weer tegen te komen. Ik kan het gewoon niet aan”.

Ze is een mondige vrouw, zowel verbaal als schriftelijk en ook dat was het Hof opgevallen. Een sterke vrouw, zo lijkt het althans, voor wie niet verder kijken kan dan alleen de buitenkant. De bekende grote bek met heel klein hartje, maar daarom niet minder kwetsbaar of zelfs misschien wel meer. Juist omdat iedereen denkt dat zij wel voor zichzelf kan en zal opkomen.

In paniek en wanhoop belt ze me een week voor de zitting op. Ze is alsnog opgeroepen om te komen getuigen. Opgeroepen door de Advocaat Generaal (AG). Waarom? Omdat de advocaat van verdachte de hulp van een deskundige heeft ingeroepen en zorgvuldig gekeken is naar ‘de betrouwbaarheid’ van haar verklaringen, de opnames daarvan en de uitwerkingen in de vorm van een proces verbaal. De AG wilde haar zelf persoonlijk laten getuigen, met als doel haar persoon tot de rechterlijke overtuiging laten meewerken. Nu moest ze, of ze wilde of niet.

Ze wilde niet, niet nogmaals oog in oog met de familie van verdachte. Dat bleek een ijdele wens. Ze arriveerde laat doordat ze eerder de juiste afslag had gemist.

“Kun je me alsjeblieft komen halen, hij staat naast m’n auto en ik durf er niet uit, ik durf het echt niet” .

Het koste me moeite om haar te verstaan, maar vroeg haar aan de telefoon te blijven terwijl ik mijn jas aantrok en naar buiten liep. Ondertussen vroeg ik de portier of er bewaking was die even met me mee naar buiten kon lopen.“ De verdachten zitten vast hoor mevrouw”. Ja maar zijn familie niet, liet ik de man op minder aardige toon dan gekund, weten.

Ik geloof niet dat hij daar met opzet stond, de broer van verdachte maar het effect was er niet minder om. Een betere illustratie kon er niet zijn, wat het betekent voor slachtoffers-getuigen om naast familie van verdachte, door dezelfde deur, in dezelfde ruimte te moeten verblijven. Heeft de AG die hier het OM vertegenwoordigt en de niet mis te verstane tenlastelegging kent, daar ook maar een moment bij stil gestaan? Zij kent de dossiers en het gewelddadige achtergrond van deze familie. Als ik er niet geweest was, was er niemand geweest om haar te begeleiden.

Later was er meer parketpolitie aanwezig en werd haar een aparte wachtkamer aangeboden. Het Hof besloot de getuigen niet in het bijzijn van verdachten te horen en valt wat dat aangaat niets te verwijten. Er was ad hoc beeldverbinding geregeld waardoor verdachten het getuigenverhoor wel konden volgen, zij het op afstand. Nog voordat de zitting was begonnen had advocate –overrompeld als ook zij blijkbaar was door de oproeping van deze getuige- tegen deze getuigenoproeping geprotesteerd dat de AG de “tranen van aangeefster wil gebruiken om de conclusie van de deskundige weg te poetsen”. De verklaringen zouden inconsistent, inaccuraat en onvolledig zijn. Alhoewel dat misschien een beetje kort door de bocht was, voegde de advocate daar zelf onmiddellijk aan toe. Dat nu leek de voorzitter van het Hof beslist een understatement.

Zoals bijna standaard in mensenhandelzaken, werd een betrouwbaarheidsverweer gevoerd. Een forensisch gedragsdeskundige heeft de verklaringen, de processen verbaal daarvan onderling en in samenhang getoetst op consistentie, accuraatheid en gedetailleerdheid. Dat leverde de advocaat van verdachte in ieder geval voldoende brandstof voor een met verve gehouden slotpleidooi dat het Hof ondanks het late tijdstip wakker hield: Deze zo mondige vrouw heeft zich nergens door laten dwongen, zij wist precies wat ze wilde en deed. Zij was het immers ook, die een tweede kind heeft gekregen. Het is niet aangeefster zelf die het slachtoffer is geworden, maar het is verdachte die gemanipuleerd zou zijn door deze mondige vrouw. Waarom heeft ze niet direct verteld bij het eerste politieverhoor dat ze aanvankelijk zelf en geheel vrijwillig was begonnen met escort? Waarom dikte ze zaken aan? Waarom zijn er zaken achter gehouden, ontlastende zinnetjes niet opgenomen in het proces verbaal? De niet gecertificeerde politieambtenaar zou sturend hebben gehoord, met grove veronachtzaming van belangen van verdachte. De verklaringen over mishandelingen zouden de hoognodige details ontberen. Objectief en wetenschappelijk zou zijn vastgesteld dat de verklaringen leugenachtig zijn.

Ook dat lijkt wat kort door de bocht. Die laatste stelling alleen al kan geen stand houden. Hooguit kan gesproken worden van een bepaalde mate van waarschijnlijkheid. Iets anders kan een gedragsdeskundige niet beweren en zal dat ook vast niet hebben gedaan. Is zij nu een onbetrouwbare getuige?

Hij wilde het kindje ook, hij wilde helemaal niet dat ze het weg liet halen, hij wilde ook helemaal niet dat ze in de prostitutie werkte, maar een kind van een prostituees dat wilde hij ook niet. Of was het niet hij die haar heeft gedwongen, maar direct of indirect zijn familie? Zijn familie zou het niet accepteren en daarom moest de vrucht eruit!

Een tweetal zaken waren in beide zaken beslist helder: twee vruchten waarvan een levensvatbaar, die niet geboren zijn, terwijl de moeders anders gewild hebben. Twee niet vrijwillige abortussen en twee verdachten die geen van beide een prostituee als moeder van hun kinderen willen. Twee verdachten die  geen  inkomen of uitkering genoten en geld uitgaven aan een appartement en niet geringe bedragen aan auto’s, en die het werken in de prostitutie heel normaal vinden, voor hun vriendinnen althans.

Morgen 3 januari doet het Hof uitspraak.

Voor wie meer wil lezen over deze zaak en het leven na een loverboy.

Bovenstaande is beslist geen uitputtend verslag van alles wat ter zitting naar voren is gekomen. Dat neemt niet weg dat ik me behulp van aantekeningen heb getracht met de weergave dat wat gezegd is tijdens de zitting geen geweld aan te doen. Voor nadere informatie verwijs ik graag naar de uitspraken in eerste aanleg in beide zaken


[1] Graag wil ik voorop stellen dat een abortus op geen enkel moment in de zwangerschap een eenvoudige ingreep is, de woordkeuze moet gezien worden in relatie tot de door getuige wel ondergane behandeling.

[2] Verdachte spreekt zich zelf hier tegen.

Comments are closed.