Archive

Author Archive

De eerlijkheid in wat hij eerst niet begreep heeft mij ontroerd

February 14th, 2012 Comments off

Hieronder een reactie van een slachtoffer van mensenhandel op het boek de Fatale Fuik van Henk Werson

“Ik heb hem uit, en ik vind het een heel goed boek. Meestal heb ik na het lezen van een boek over dit onderwerp irritatie of ik vind het te oppervlakkig of irriteert een boek me op bepaalde vlakken. Dit boek vind ik heel diep ingaan op de verhalen en je krijgt een duidelijk beeld hoe het in elkaar zit. Hij gaat goed in op de psyche van het meisje op dat moment en het bevestigt mijn visie op wat verkeerd gaat bij bijvoorbeeld hulpverlening en ook bij het eerste verhoor dat ik heb gehad. Vooral in het eerste verhaal staat goed beschreven hoe het eerste gehoor ging. Het is heel goed om dit te lezen. Ik denk dat het voor de meeste mensen schokkend is. Dat viel voor mij wel mee. Ik heb die dingen wel om me heen zien gebeuren, behalve dat met die borsten dat vond ik wel heel luguber.

Ben ooit eens door een rechercheur verhoord die vroeg mij rechtstreeks of ik in de prostitutie werkte. Hij zei me dat ik ja of nee of daar wil ik niet op antwoorden kon zeggen. Daar klapte ik spontaan van dicht en zei nee. Daar heeft hij het ook over in het boek, dat vond ik wel even apart. Ook het stuk dat ze je pakken op de zwakke momenten die je hebt, vond ik mooi. Het zijn namelijk niet de meisjes uit rare gezinnen of met lage iq’s. Wat mij in een van de andere boeken irriteerde was dat de Nederlandse meisjes meer met misleiding te maken zouden hebben in plaats van met geweld, terwijl ook bij Nederlandse meisjes wel degelijk sprake is van veel geweld.

Vooral het respect van hem en de eerlijkheid in wat hij eerst niet begreep heeft mij ontroerd. Ben echt blij met dit boek zou door rechters gelezen moeten worden, dan begrijpen zij misschien waarom een meisje op een bepaalde manier reageert, zoals bijvoorbeeld het weglachen, het van de hak op de tak gaan bij verklaringen. Het zijn flarden die je binnen schieten want het meeste verdring je.

Ook de meest verschrikkelijke dingen die door meisjes verteld worden alsof ze het over koetjes en kalfjes hebben, dat verbaast veel mensen telkens weer en ook dat staat mooi beschreven in het boek.

Prachtig boek aanrader voor elke ouder op school en als voorlichting op school. Bravo.

Categories: Human Info Tags: ,

Bewijsproblematiek van loverboypraktijken

December 29th, 2011 Comments off

De laatste jaren bestaat er veel aandacht voor loverboys en voor de slachtoffers van loverboys. Loverboys hanteren verschillende technieken om hun meisje(s) te dwingen tot bepaalde handelingen, met als doel om daaruit vervolgens voor zichzelf financieel gewin te halen. Deze handelingen zijn aan te merken als mensenhandel en zijn derhalve strafbaar op grond van artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht.

Loverboys worden echter relatief vaak vrijgesproken van de aan hen ten laste gelegde mensenhandel. De vraag is of, en zo ja welke problemen ten grondslag aan de vele vrijspraken van loverboys. Franca Damen[1] deed hier in het kader van haar afstudeerscriptie onderzoek naar en publiceerde hierover een artikel in Delikt en Delinkwent. Uit haar onderzoek wordt duidelijk dat verschillende problemen aan de vele vrijspraken van loverboys ten grondslag liggen. Deze problemen dienen aangepakt te worden. Daarbij kan een belangrijke rol spelen dat rechters (en het openbaar ministerie) (nog) beter en vollediger op de hoogte worden gebracht van de slinkse werkwijzen van loverboys en de daarmee samenhangende problematiek van liefdes- en/of angstgevoelens van de slachtoffers, en van de verschillende strafbaarstellingen van mensenhandel en de bijbehorende punten die van belang zijn bij de invulling van deze strafbaarstellingen.

Het artikel De bewijsproblematiek van loverboypraktijken is hier te downloaden: citeerwijze F.H. Damen,’ De bewijsproblematiek van loverboypraktijken’, Delikt en Delinkwent 2011, 35.

De Masterscriptie Franca Damen – Bewijsproblematiek van loverboypraktijken is eveneens hier te downloaden


[1] Franca Damen is advocaat bij Linssen CS Advocaten in Tilburg.