Strafrecht (overig)

April 19th, 2011

11 feb 2011, Partiele vrijspraak mensenhandel,  LJN: BP4006, Rechtbank ’s-Gravenhage , 09/757084-10

samenvatting:

De rechtbank heeft een vrouw van Surinaamse afkomst partieel veroordeeld voor o.a. mensenhandel. De vrouw die de mensen naar Nederland smokkelde, deed voorkomen alsof zij hen aan een verblijfsvergunning kon helpen. Vervolgens liet de vrouw de mensen voor haar werken zonder hen hiervoor te betalen. De rechtbank acht bewezen dat verdachte de vreemdelingen, “naar zij ter zitting (in andere bewoordingen) heeft erkend, in eerste instantie heeft opgelicht en hen via haar oplichtingspraktijken in een schuldpositie ten opzichte van haarzelf en het advocatenkantoor gebracht. Hun feitelijke en juridische situatie was klaarblijkelijk zodanig precair en afhankelijk van verdachte dat de betrokkenen in feite geen andere optie hebben gehad dan voor haar te (blijven) werken en zich aldus te laten (blijven) misbruiken.”De verdachte heeft naar het oordeel van de rechtbank bij dit alles bovendien in onvoorwaardelijke zin het oogmerk van uitbuiting gehad…” Ten aanzien van twee personen spreekt de Rechtbank verdachte (partieel) vrij omdat beiden uitdrukkelijk hebben verklaard “dat zij zich niet verplicht of gedwongen hebben gevoeld om voor de verdachte te werken.” Zoals nu geformuleerd bevreemdt deze vrijspraak nu de beleving van beide slachtoffers leidend is en niet de (voorwaardelijke) opzet of zelfs het onvoorwaardelijke oogmerk van verdachte. Rechtbank veroordeelt verdachte tot 42 maanden gevangenisstraf waarvan 12 maanden voorwaardelijk voor mensensmokkel, oplichting en mensenhandel.

 

Mensenhandelaar Kroepoek bakken veroordeeld

 

Comments are closed.