Strafrecht (seksuele uitbuiting)

December 15th, 2011

04 juni 2011, Acht jaar: conform strafeis. Is er een rol voor huisartsen weggelegd? LJN: BQ6886 Rechtbank Utrecht

samenvatting. Een man buit zijn uit Marokko afkomstige vrouw tien jaar lang uit in de prostitutie. De man buit ook nog voor nenkele jaren een andere vrouw uit. De 8 jaar onvoorwaardelijke gevangenis straf is conform de strafeis. Dat is mooi. In ieder geval is dat mooi omdat de dader langer vast zal zitten dan tot aan het hoger beroep. De uitspraak roept – in het algemeen – de vraag op of de politie niet veel eerder had kunnen ingrijpen en of geen rol is weggelegd voor (huis)artsen in de strijd tegen mensenhandel.

22 april 2011, 40 maanden cel voor poging tot mensenhandel: ter uitvoering stage, LJN: BQ 2356 Gerechtshof Leeuwarden

samenvatting: Het hof Leeuwarden veroordeelt verdachte tot 40 maanden gevangenisstraf voor een poging om twee minderjarige meisjes in de prostitutie te brengen. De meisjes wilden een maatschappelijke stage in de prostitutie lopen. Dat het initiatief is uitgegaan van de meisjes acht het hof niet relevant. Verdachte is eerder veroordeeld voor een soortgelijk delict. Voor bewezenverklaring van mensenhandel bij personen die de leeftijd van 18 nog niet hebben bereikt, vormt dwang of misleiding geen bestanddeel van de delictsomschrijving. (artikel 273f, eerste lid, sub 5) Dat betekent dat geen sprake hoeft te zijn van enige vorm van dwang of misleiding om (een poging tot) mensenhandel bewezen te verklaren. Voldoende is dat de dader de meisjes ertoe bewogen heeft zich beschikbaar te stellen.

 

9 maart 2011, veroordeling voor langer in de prostitutie houden dan gewild, LJN: BP6993, Rechtbank Arnhem , 05/900645-10

samenvatting: Veroordeling tot twee jaar voor het gedurende 5 jaar meer in prostitutie laten werken van vriendin dan zij wilde door misbruik van overwicht en misbruik van kwetsbare positie. De eis van het OM was 5 jaar. De rechtbank acht niet bewezen dat verdachte aangeefster in de prostitutie heeft gebracht en gedwongen. “Dat aangeefster door verdachte mishandeld werd kan uit het dossier wel afgeleid worden, maar in het dossier bevindt zich onvoldoende bewijs dat dit gebeurde omdat zij niet (of minder dan hij, verdachte, wilde) als prostituee wilde werken. Op zich zijn onderdelen van het geweld (mishandeling en gedwongen seks) als overwogen nog wel bewijsbaar, maar in het verband van het ten laste gelegde moet er enige relatie bestaan met het (in afhankelijkheid, gedwongen of uitgebuit) in de prostitutie werken. Wel acht de rechtbank bewezen dat verdachte aangeefster heeft gedwongen in de prostitutie te blijven.

3 maart 2011, Immateriele schadevergoeding voor psychiche gevolgen mensenhandel, LJN: BP7981, Rechtbank Zwolle , 07.662437-10, LJN: BP7950, Rechtbank Zwolle, 07.662436-10

samenvatting:  Rechtbank Zwolle deed uitspraak in een zaak tegen twee verdachten die welbewust en op manipulatieve wijze misbruik gemaakt hebben van twee nog minderjarige slachtoffers (nog geen 16 en nog geen 18 jaar). Voor de strafmaat zoekt de rechtbank aansluiting bij de strafmaat voor ernstige zedendelicten. De rechtbank stelt tevens dat het een feit van algemene bekendheid is dat mensenhandel schade toebrengt aan de geestelijk gezondheid van de slachtoffers. Opmerkelijk is de toewijzing van de immateriële schadevergoeding (als voorschot)voor opgelopen psychische en fysieke schade. lees ook

23 feb 2011, Strafmaat voor verkrachting als een orientatiepunt bij mensenhandel, LJN: BP5527, Gerechtshof Leeuwarden , 24-003227-07

samenvatting: Het hof is van oordeel dat de in eerste aanleg opgelegde straf en de door de advocaat-generaal in hoger beroep gevorderde straf geen recht doen aan de ernst van deze feiten. Voor het misdrijf mensenhandel bestaan voor de rechtspraak geen specifieke oriëntatiepunten ten behoeve van de bepaling van de strafmaat. Nu echter sprake is geweest van veelvuldige afgedwongen seksuele handelingen die het minderjarige slachtoffer voor het financieel gewin van verdachte moest ondergaan en in aanmerking genomen dat het oriëntatiepunt voor de strafmaat voor een eenmalige verkrachting 24 maanden gevangenisstraf is, dient naar het oordeel van het hof een zwaardere gevangenisstraf opgelegd te worden dan de opgelegde gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

23 feb. 2011 Veroordeling tot zes maanden voor Seksuele uitbuiting van minderjarig meisje LJN: BP5520, Gerechtshof Leeuwarden , 24-003161-07 (zie ook LJN: BP5527)

samenvatting: Verdachte heeft volgens het Hof op respectloze wijze misbruik gemaakt van een jong en destijds minderjarig meisje door haar gedurende bijna drie maanden in een vreemd land seksuele handelingen met derden te laten ondergaan. Hoger beroep: 6 maanden gevangenisstraf.

18 feb 2011 Strafzaak Sneep II, veroordeling lager dan eis. LJN: BP5092, Rechtbank Almelo,

samenvatting: Vrijdag 18 februari 2011 heeft Rechtbank Almelo uitspraak gedaan in de zogenaamde Sneep II zaak. In deze zaak stonden 14 vermeende handlangers van Saban B. terecht. Onder deze handlangers verdachten Berut K., Pehlul T. En zijn broer Nuri T. Slechts vijf van alle 14 verdachten werden door de rechtbank schuldig bevonden aan mensenhandel en deelname aan een criminele organisatie. De andere handlangers werden wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. Voor het overige legde de rechtbank aanzienlijk lagere straffen op dan door het openbaar ministerie waren geëist. De strafmaat die de rechtbank daarbij hanteerde was 10 maanden gevangenisstraf per slachtoffer. Deze strafmaat baseerde de rechtbank op eerdere uitspraken (eerste aanleg en hoger beroep) in de zogenaamde Sneep I zaken. zie ook o.a.: LJN: BP5490, Rechtbank Almelo, 08/963009-07LJN: BP5190, Rechtbank Almelo , 08/963005-08, LJN: BP5384, Rechtbank Almelo , 08/963007-07, LJN: BP5363, Rechtbank Almelo , 08/963003-0 e.v.

10 feb. 2011 Veroordeling tot vier jaar voor uitbuiting zonder dwang. LJN: BP4396, Gerechtshof Leeuwarden , 24-002640-09

samenvatting: Het gerechtshof in Leeuwarden heeft een Bulgaarse verdachte in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf vanwege mensenhandel. Verdachte heeft gedurende ongeveer acht jaar een vrouw seksueel uitgebuit. Verdachte heeft geen dwang toegepast om de vrouw in de prostitutie te brengen dan wel te houden. Wel heeft hij haar misleid met het door haar verdiende vele geld bijna geheel toe te eigenen.  Het hof acht – anders dan de rechtbank – het openbaar ministerie ontvankelijk in de vervolging voor zover de ten laste gelegde feiten mede zijn begaan in Bulgarije.

Voor de behandeling van de door aangeefster geëiste materiële schadevergoeding van € 1.561.868,= verwijst het Hof de vordering door naar de burgerlijke rechter, de strafvergoeding van € 20.000,= voor immateriële schade wordt wel toegewezen.

—————————————————————————————————————————————————————————————

08 feb. 2011 Vrijspraak mensenhandel (loverboy) in hoger beroep. LJN: BP3606, Gerechtshof Leeuwarden , 24-001753-08

samenvatting:

Aangeefster heeft sinds haar 15 een relatie met de uit Marokko afkomstige verdachte. Niet lang na haar 18e verjaardag is zij in de prostitutie gaan werken, nadat verdachte haar heeft gemeld in geldnood te verkeren. In eerste aanleg is de rechtbank van oordeel dat verdachte strafrechtelijk verantwoordelijk moet worden gehouden voor het feit dat slachtoffer in de prostitutie terecht is gekomen, maar niet voor het feit dat zij vervolgens (op andere plaatsen) als prostituee heeft gewerkt. Het hof stelt in hoger beroep dat ook niet duidelijk is wat het aandeel is geweest van verdachte om haar in de prostitutie te brengen. Slachtoffer heeft hieromtrent niet eenduidig en naar het oordeel van het hof niet overtuigend verklaard. Het dossier bevat bronnen die niet te rijmen zouden zijn met haar verhaal. Alles bij elkaar maakt dit, aldus het hof, haar verklaring minder betrouwbaar. Haar verhaal wordt ook niet ondersteund door andere bewijsmiddelen. Verdachte heeft ongetwijfeld invloed gehad op het proces van in de prostitie geraken van slachtoffer, maar nu niet is vast te stellen hoe groot die is geweest, kan hem geen strafrechtelijk verwijt worden gemaakt.

Comments are closed.