Vreemdelingenrecht

February 21st, 2011

Aanvullend relaas over seksueel misbruik later bij beoordeling betrekken Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, LJN: BO0981, Raad van State , 201003206/1/V1 (PDF)

samenvatting: Niet kan worden staande gehouden dat de vreemdeling reeds ten tijde van het nader gehoor op 6 maart 2008 in staat moet worden geacht om uit eigen beweging een eventueel relaas over seksueel misbruik naar voren te brengen. Dit geldt te meer nu de staatssecretaris het, gelet op hetgeen hiervoor onder 2.2. is overwogen, noodzakelijk acht vreemdelingen die in de beschermde opvang worden geplaatst, uitdrukkelijk voor te lichten over mensenhandel, uitbuiting en prostitutie. Dat de vreemdeling na afloop van het nader gehoor heeft verklaard alles te hebben verteld wat van belang was voor de beoordeling van zijn aanvraag, kan daaraan in het licht van het gestelde in voornoemde brief van 11 maart 2009 niet afdoen. Gelet hierop kan evenmin met vrucht worden staande gehouden dat de vreemdeling het aanvullende relaas inzake seksueel misbruik in de bestuurlijke fase had kunnen en moeten aanvoeren, zodat de overwegingen van de rechtbank dienaangaande evenzeer onjuist zijn. De conclusie is dat de rechtbank het relaas van de vreemdeling inzake seksueel misbruik ten onrechte niet bij haar beoordeling heeft betrokken.

Mensenhandel kan in een later stadium naar voren worden gebracht, Raad van State 15 januari 2010, LJN: BL0264

samenvatting: In Nederland bestaat geen algemene wettelijke plicht om een asielzoeker die geen relaas heeft dat lijkt te wijzen op mensenhandel alsnog in een nader gehoor daarnaar te vragen. Een minderjarige asielzoeker is in de pilot ‘beschermde opvang’ geplaatst. Deze pilot houdt in dat een als risicojongere aangemerkte asielzoeker gedurende een periode van in beginsel drie maanden de gelegenheid krijgt om te ‘deprogrammeren’, ook indien niet vaststaat dat sprake is van mensenhandel. Het doel van dit deprogrammeren is de asielzoeker te ontdoen van invloeden van buiten die mogelijk in de weg kunnen staan aan het doen van een kenbaar relaas over zijn of haar slachtofferschap van mensenhandel. Het nadrukkelijke doel is tevens om de vreemdeling weerbaar te maken door hem onder andere te wijzen op de risico’s van mensenhandel waaronder uitbuiting in de prostitutie. Read more…

Comments are closed.