Prostitutiewet

December 27th, 2011

Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

Stand van zaken met betrekking tot de wet


 

Dus wil de regering eigenlijk wel een goede oplossing vinden voor Loverboy problematiek? Of is het een manier om het volk te laten denken dat ze daar heel hard mee aan het werk zijn, terwijl ze eigenlijk alleen maar een graantje willen meepikken van de pooiers en loverboys, die onder hun ogen goud geld verdienen en geen belasting betalen? Uit eigen ervaring kan ik alleen maar zeggen.. Al bovenstaande opties hadden mij niet geholpen.

Wat mij wel had geholpen? Goede en voldoende gespecialiseerde opvang, goede en voldoende gespecialiseerde begeleiding, goede en voldoende geinformeerde politie-agenten en nog veel meer! (vet toegevoegd cs)

  • “Tientallen organisaties uit prostitutieveld uiten twijfel over nieuwe wet”

Soa Aids Nederland, het Aids Fonds en tientallen betrokkenen uit het veld hebben in een gezamenlijke brief aan de Eerste Kamer hun grote twijfels geuit over het wetsvoorstel Regulering Prostitutie en Bestrijding misstanden. Alle ondertekenaars van de brief werken nauw samen met en voor Nederlandse prostituees. HuamnTraffikcing.info heeft deze brief onderschreven

De Tweede Kamer heeft 29 maart 2011 het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche aangenomen. De SP, de PvdA, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV stemden voor.

16 maart 2011: De peespas is geschrapt maar een klant die een prostituee bezoekt die de leeftijd van 21 nog niet heeft bereikt en niet staat ingeschreven in het prostitutieregister blijft strafbaar. Hij (dat zullen de meesten zijn) zal dan alvorens zijn lusten te kunnen bevredigen eerst een speciaal in het leven te roepen nummer moeten bellen om na te gaan of de desbetreffende prostituee ingeschreven staat in het prostitutieregister. Of dat nummer ook bij de prostituee hoort waarmee hij van plan is zaken te doen, valt niet te controleren. lees verder

  • Bestrijding misstanden of regulering

15 maart 2011: Nog voor de behandeling vandaag (15 maart: 17:00 ) in de Tweede Kamer van het Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche, een reactie op de brief van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van vragen over de registratie in het verplichte prostitutieregister. Met betrekking tot de mogelijk strijd met de Wet Bescherming persoonsgegevens stelt de minister niet in te zien dat het bij registratie in het prostitutieregister gaat om de registratie van een bijzonder persoonsgegeven: lees verder

  • Maak bestrijding misstanden hoofddoel prostitutiewet

13 maart 2011: In een brief van 3 maart 2011 aan de Tweede Kamer uit burgemeester Bruinooge van Alkmaar zijn zorgen over het Wetsvoorstel regulering seksbranche en bestrijding misstanden prostitutie (hierna: wetsvoorstel). In het wetsvoorstel dat aankomende week wordt behandeld door de Tweede Kamer worden seksbedrijven en prostituees vergunningplichtig. Deze vergunningplicht geldt niet voor thuiswerkende prostituees. Op basis van ervaring in de gemeente Alkmaar is Bruinooge bevreesd dat door deze wet veel prostitutie zich zal verplaatsen naar woonwijken: lees verder

  • Wetsvoorstel regulering prostitutie in strijd met privacyregels

16 jan. 2011: Begin februari 2011 wordt het Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche behandeld in de Tweede Kamer.[1] Doel van de wet is primair het reguleren van de prostitutiebranche, onder meer door het registreren van prostituees. Secundair doel is het bestrijden van misstanden en mensenhandel met behulp van deze registratie. Grote zorg van bijna alle belangenorganisaties is dat de verplichte registratie zal maken dat juist illegale prostituees nog verder aan het zicht worden onttrokken en deze groep alleen maar groter wordt. Een belangrijke juridische vraag bij dit wetsvoorstel is of de registratie van prostituees in het prostitutieregister niet in strijd is met het verbod van de verwerking van bijzondere persoonsgegevens. lees verder

  • Vereniging Vrouw en Recht verzoekt wetsvoorstel prostitutie niet aan te nemen

26 jan 2011: De Vereniging Vrouw en Recht (VVR) heeft het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden laten toetsen door advocatenkantoor Feltz. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het wetsvoorstel zoals het nu ter tafel ligt, strijdig moet worden geacht met het verbod op de verwerking op bijzondere persoonsgegevens, zoals neergelegd in artikel 16 Wet bescherming persoonsgegevens. lees verder

Comments are closed.