Advocaten

July 8th, 2011

ADVOCATEN

Advocaten gespecialiseerd in Mensenhandel en Vreemdelingenrecht

HumanTrafficking.Info publiceert namen en gegevens van advocaten die in beginsel goed zijn ingevoerd in zowel de strafrechtsketen en/of vreemdelingenketen voor zover het mensenhandel betreft en zich bovendien ten volle inzetten voor de slachtoffers van mensenhandel. Human Trafficking. Info  houdt zich te allen tijde aanbevolen meer namen van goede advocaten gespecialiseerd in mensenhandel te ontvangen.

 

Comments are closed.