Wetgeving int.

January 11th, 2012

Internationaal Verdrag nopens de bestrijding van de handel in meerderjarige vrouwen (1933) niet digitaal beschikbaar. Dit verdrag verplicht Nederland er o,a toe het over de grens brengen van personen met als doel hen in de prostitutie te brengen (zonder oogmerk van uitbuiting) strafbaar te stellen.

Raad van Europa/ Council of Europe

Europese Unie / European Union

 

Verenigde Naties / United Nations

 

Comments are closed.