Archive

Posts Tagged ‘Bewijsproblematiek loverboys’

Een prostituee kan niet de moeder van mijn kind zijn

January 2nd, 2012 Comments off

Update: 2 jan 2012. Onderstaande vormt nadrukkelijk alleen het verslag van de openbare zitting waarbij beide verdachten en twee getuigen werden gehoord. De indruk die ontstaat op een dergelijke zitting kan zonder inzicht in het complete dossier nooit tot een volwaardig oordeel leiden over de gehele tenlastelegging. In onderstaande zeer omvangrijke dossiers bevinden zich getuigenverklaringen over geweld tegen en mishandelingen van de vrouwen, telefoontaps, bankmutaties en ander ondersteunend bewijsmateriaal bijvoorbeeld m.b.t. de gedwongen abortussen dat niet op de zitting ter sprake is geweest.

Leeuwarden 20 december 2011. Het was een lange zitting: twee verdachten, beiden telgen uit een familie waarbij, zoals een van de twee verdachten bijzonder eloquent wist te vertellen, het de normaalste zaak van de wereld is, dat vrouwen in de prostitutie werken. Nee, niet de moeders, dochters, zussen of vrouwen maar hun vriendinnen. Deze verzorgde goedgeklede en goed uitziende man en zoals gezegd nog mooiere prater, deed je ook bijna geloven alsof het de normaalste zaak van de wereld is, werken in de prostitutie. In eerste aanleg werden beide mannen veroordeeld tot vijf jaren gevangenisstraf voor mensenhandel en witwassen. (LJN: BO9639 en  LJN: BO7662 ). Verdachten zijn in hoger beroep gegaan, niet het OM. De strafeis blijft daarom gelijk aan de eisen in eerste aanleg.

Verdachte 1

Maar zo normaal is het, ook in zijn familie nou ook weer niet. Verdachte is daar dan ook weer onbeschaamd helder over: Een prostituee zou nooit de moeder van zijn kinderen kunnen zijn. Zijn vrouw, de moeder van zijn kinderen, is dan ook een andere dan de vrouw, zijn vriendin die ook bij de zitting verschijnt als getuige. Met de allerhoogst denkbare gehakte, knalrode schoenen, strakke spijkerbroek en voor de tijd van het jaar beslist bloot topje, loopt ze telefonerend over de marmeren vloer van het gerechtshof, niet van plan haar beroep in bescheidenheid te bedekken. Een beslist aantrekkelijke dame, met een air van zelfverzekerdheid en met geen ander doel naar het gerechtshof gekomen dan iedereen en alles duidelijk te maken dat zij zich geheel vrijwillig prostitueert. Zij is er niet de persoon naar om zich door iets of iemand te laten dwingen en al helemaal niet door deze man van wie zie houdt en wiens naam meerdere male nop haar lijf getatoeëerd staat. “Het is een statement van haar liefde’ zo vatte verdachte het in ieder geval op, toen ze ze liet zetten. Ze woont al een tijdje in bij zijn vrouw, de moeder van zijn kinderen, daar betaalt ze huur, zegt ze, hij zegt van niet. Read more…

Bewijsproblematiek van loverboypraktijken

December 29th, 2011 Comments off

De laatste jaren bestaat er veel aandacht voor loverboys en voor de slachtoffers van loverboys. Loverboys hanteren verschillende technieken om hun meisje(s) te dwingen tot bepaalde handelingen, met als doel om daaruit vervolgens voor zichzelf financieel gewin te halen. Deze handelingen zijn aan te merken als mensenhandel en zijn derhalve strafbaar op grond van artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht.

Loverboys worden echter relatief vaak vrijgesproken van de aan hen ten laste gelegde mensenhandel. De vraag is of, en zo ja welke problemen ten grondslag aan de vele vrijspraken van loverboys. Franca Damen[1] deed hier in het kader van haar afstudeerscriptie onderzoek naar en publiceerde hierover een artikel in Delikt en Delinkwent. Uit haar onderzoek wordt duidelijk dat verschillende problemen aan de vele vrijspraken van loverboys ten grondslag liggen. Deze problemen dienen aangepakt te worden. Daarbij kan een belangrijke rol spelen dat rechters (en het openbaar ministerie) (nog) beter en vollediger op de hoogte worden gebracht van de slinkse werkwijzen van loverboys en de daarmee samenhangende problematiek van liefdes- en/of angstgevoelens van de slachtoffers, en van de verschillende strafbaarstellingen van mensenhandel en de bijbehorende punten die van belang zijn bij de invulling van deze strafbaarstellingen.

Het artikel De bewijsproblematiek van loverboypraktijken is hier te downloaden: citeerwijze F.H. Damen,’ De bewijsproblematiek van loverboypraktijken’, Delikt en Delinkwent 2011, 35.

De Masterscriptie Franca Damen – Bewijsproblematiek van loverboypraktijken is eveneens hier te downloaden


[1] Franca Damen is advocaat bij Linssen CS Advocaten in Tilburg.

De Kleine Gids signalering en behandeling slachtoffers loverboys

November 3rd, 2011 Comments off

Bijna een maand geleden alweer verscheen ‘De Kleine Gids signalering en behandeling slachtoffers loverboys’, geschreven door Door van der Wiele en Ellen de Ruiter. In de serie ‘De kleine gids’ worden gecompliceerde onderwerpen makkelijk verteld en informatie toegankelijk gemaakt. Dat is de bedoeling en dat is in dit geval ook uitstekend gelukt. De gids geeft een helder en compleet overzicht van de loverboyproblematiek. Niet alleen komen mogelijke oorzaken en signalen bij slachtoffers aan bod. Misschien wel net zo belangrijk geeft de gids een daderprofiel en inzicht in de problematiek die veelal aan hun gedragingen ten grondslag lijken te liggen. Wat mag je verwachten van hulpverlening en hoe begeleid je slachtoffers en hoe ziet een eventuele juridische procedure eruit? Verheugend is de aandacht voor de diepgaande psychische gevolgen bij slachtoffers. In duidelijke bewoordingen wordt ingegaan op de noodzaak om onderliggende trauma’s eerst te behandelen, alvorens te kijken welke stoornissen, klachten en problemen er over blijven. Omdat niet elke therapie even goed bij elke persoon aanslaat, geeft de gids ook een kort overzicht van de bestaande en meest gebruikte therapieën. Die aandacht is een logisch gevolg van de participatie van het inmiddels gerenomeerde expertise en behandelcentrum  Fier Fryslan. Dat geeft de lezer soms het idee alsof dit het enige behandelcentrum zou zijn voor deze problematiek. Maar dat is slechts een van de weinige en kleine krtitische opmerkingen.

Read more…

Waar blijft rechterlijke specialisatie mensenhandel?

October 16th, 2011 Comments off

Herziening gerechtelijke kaart

Een rechter die negen maanden gedwongen uitbuiting in de prostitutie relatief kort noemt, dient zich werkelijk te bezinnen op de inhoud van deze woorden.[17] Al zou het alleen maar gaan om het effect van die woorden in een vonnis naar de slachtoffers toe. Datzelfde geldt voor de rechter die de gedwongen prostitutie van een veertienjarig meisje voor een periode van drie maanden en twintig dagen relatief kort durft te noemen.[18]

Het is belangrijk dat je rechters en officieren hebt die ervaring hebben met dit type strafzaken en bekend zijn met de mechanismen van de loverboyproblematiek. In Nederland werken we met elf gespecialiseerde officieren, in elke regio één.[1]

Gespecialiseerde officieren (van justitie) zijn er; er wordt zelfs specifieke aandacht besteed op cursussen aan het opstellen van tenlasteleggingen in mensenhandelzaken.[2] Speciaal opgeleide politie hebben we ook -al zijn dat er te weinig-. En dus wordt er al een tijdje naar uitgekeken: gespecialiseerde mensenhandelrechters.[3] Ze zouden komen in 2012. Het aantal rechtbanken dat mensenhandelzaken zou gaan behandelen, zou worden teruggebracht tot vier. Concentratie zou dan om te beginnen verondersteld tot specialisatie leiden met hopelijk meer inzicht in de zeer complexe problematiek van mensenhandel, waaronder loverboys. Zo ook zou de Raad voor de rechtspraak geadviseerd hebben bij deze op handenzijnde grootschalige herziening van de gerechtelijke kaart.[4]

Inmiddels is het wetsvoorstel Herziening gerechtelijke kaart bekend gemaakt.[5] Hierin is weinig of niets terug te vinden van de zo gehoopte en nodige specialisatie op het gebied van mensenhandel. Die hoop, was niet alleen de vader van de gedachte bij ondergetekende, zo ook bij Roessingh en Ramesar[6] en nog onlangs bij de minister van Veiligheid en Justitie zelf, zoals blijkt uit zijn antwoord op kamervragen over de bewijsproblematiek rond loverboys.[7] Read more…