Archive

Posts Tagged ‘Hoger Beroep’

Hogere straffen in hoger beroep: Hof Leeuwarden

May 7th, 2011 Comments off

Paleis van Justitie, Leeuwarden

 

LJN: BQ3556 en BQ3549, Gerechtshof Leeuwarden 04 mei 2011 Het Hof Leeuwarden is van mening dat, in een door de rechtbank Groningen in een in eerste aanleg opgelegde straf niet de ernst van het gepleegde misdrijf tot uitdrukking komt. Het hof stelt dat voor het misdrijf mensenhandel voor de rechtspraak geen specifieke oriëntatiepunten ten behoeve van de bepaling van de strafmaat bestaan.[1] Nu echter sprake is geweest van veelvuldige opgedrongen seksuele contacten die de slachtoffers voor het financieel gewin van verdachten moesten ondergaan en daarnaast ook oplichting is bewezen verklaard, dient een zwaardere gevangenisstraf opgelegd te worden dan de in eerste aanleg opgelegde gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden en 18 maanden waarvan 6 voorwaardelijk.

In deze twee zaken zijn onder andere door misleiding twee jonge vrouwen er toe gebracht voor verdachte in de prostitutie te gaan werken. Al het door hen verdiende geld is ingenomen door verdachte. Door aldus te handelen heeft verdachte op mensonterende wijze misbruik gemaakt van zijn slachtoffers die seksuele handelingen met derden dienden te ondergaan voor het financiële gewin van verdachte.

Verdachte heeft door allerlei ‘zielige verhalen’ aan hen te vertellen hen daarmee bewogen in de prostitutie te gaan: voor hem. Vervolgens zijn zij “in een door verdachte en/of mededader gecontroleerde situatie” gehouden. Het Hof is acht mensenhandel bewezen en legt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 36 maanden. Hier wordt 4 maanden afgetrokken voor overschrijding van de ‘redelijke termijn‘. In de zaak van medeverdachte legt het Hof  in plaats van de eerdere 18 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk, 18 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf op. In deze zaak is van deze duur ook 10% afgetrokken voor overschrijdingvan de redelijke termijn. Daarmee wordt de straf 16 maanden onvoorwaardelijk.

Beiden verdachten worden veroordeeld tot het betalen van verschillende schadevergoedingen aan de staat ten behoeve van slachtoffers. Wanneer deze schadevergoedingen niet invorderbaar blijken zullen deze omgezet worden in gevangenisstraffen varierend van een paar maanden tot een paar weken.

Hof Leeuwarden achte eerdere strafopleggingen in mensenhandelzaken niet in overeenstemming met de ernst van het delict. Lees 1 en 2 eerdere posts over beslissingen van het Hof Leeuwarden.


[1] De richtlijn Strafvordering mensenhandel is van kracht sinds 1 sept. 2010

 

Uitspraak Hoger Beroep Saban B. en andere verdachten

December 21st, 2010 Comments off

Op 20 december 2010 heeft de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Arnhem (als nevenzittingsplaats van het gerechtshof Amsterdam) uitspraak gedaan in de hoger beroepszaak in de zogenaamde Sneep-zaak. Saban B., zijn broer Hasan B. en twee handlangers zijn opnieuw veroordeeld voor mensenhandel ten opzichte van een aantal prostituees in onder andere Amsterdam en Utrecht. Twee andere verdachten zijn vrijgesproken. Opmerkelijk zijn de opgelegde geldboetes waarmee het hof een signaal lijkt te willen afgeven.   Read more…

Categories: Legal Info Tags: , ,