Archive

Posts Tagged ‘privacy’

Slachtoffer mensenhandel niet belastingplichtig

April 2nd, 2011 Comments off

De belastingdienst: niet leuker, ook niet makkelijker!

Afgelopen donderdag deed de fiscus een zogenaamde ‘ waarneming ter plaatse’ op de Amsterdamse wallen. Het Parool deed daar verslag van (02 april 2011: ‘Langs bij de dames zonder bankrekening of boekhouder; Branche is voor de belastingdienst nog terra incognita‘ ). Een samenvatting:

Bij de belastingdienst staan maar 650 prostituees ingeschreven van de naar schatting 2000 die volgens tellingen zouden werken op de wallen. Er zijn dus ook maar 650 prostituees die belasting betalen. De belastingdienst wil verandering brengen in dit geringe aantal. Het bezoek van de fiscus aan de wallen was de start van een eerder aangekondigde campagne om alle prostituees te registreren bij de belastingdienst. Er werden 409 peeskamers gecontroleerd.

Bij het bezoek wordt de prostituees gevraagd naar de bedrijfsvoering, prijzen, roosters, planningen en agenda’s. Daarnaast worden personalia doorgenomen zoals bankrekeningnummer, fiscaalnummer en inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK). Inschrijving bij de KvK betekent automatisch dat een prostituee bij de belasting bekend is. De prostitutiebranche is voor de belastingdienst zo goed als totaal onbekend terrein, waar dus in feite belastingvrijheid heerst. Buiten de geregistreerde bordeelhouders heeft de belastingdienst eigenlijk geen idee wie er achter de ramen hun brood verdienen. Fiscaal worden prostituees aangemerkt als zelfstandige ondernemers die in beginsel belastingplichtig zijn. Dat aan deze plicht in de praktijk zo goed als geen gevolg wordt gegeven wordt geweten aan een drietal oorzaken. Ten eerste zijn prostituees vaak slachtoffer van mensenhandel en zouden daarom om humanitaire gevallen niet belastingplichtig zijn.

Zij hoeft geen belasting te betalen;” als zij financieel al compleet is uitgekleed door pooiers, dan hoeft de belastingdienst dat niet nog eens dunnetjes over te doen.

Deze specifieke uitzondering geldt niet voor alle prostituees. Bovendien is bij mensenhandel geen sprake van een zelfstandig werkende prostituee. De belastingheffing blijft dan achterwege, aldus Jelle Wijkstra, woordvoerder belastingdienst. Een tweede oorzaak wordt geweten aan de regelmatige verandering van werkplaats of zelfs verhuizing naar een ander land van veel prostituees waardoor heffing praktisch een lastige zaak is. Een derde, door de fiscus veronderstelde oorzaak is dat zowel Nederlandse als Zuid-Amerikaanse vrouwen zich eenvoudig niet inschrijven omdat zij niet willen dat hun naam en adresgegevens worden vastgelegd in openbare registers. Vrouwen uit Oost Europa melden zich veelal wel aan bij de belastingdienst. Zij zouden daartoe worden gedwongen om de schijn op te houden dat geen sprake zou zijn van mensenhandel. Al met al zijn maar weinig prostituees bekend bij de belastingdienst en even zo weinig dragen dus af.

Bart Middelburg, auteur van een van de twee artikelen gaat niet in op de vraag hoe de belastingdienst wil gaan controleren of een prostituee (mogelijk)slachtoffer is van mensenhandel en om humanitaire redenen geen belasting hoeft te betalen. Evenmin stelt hij de vraag of het niet geregistreerde en dus niet afdragende deel van de 2000 prostituees misschien juist behoort tot de groep die gedwongen werkt. En wat gaat de belastingdienst dan doen bij die vrouwen waarvan zij vermoeden dat sprake is van mensenhandel, zoals de genoemde vrouwen uit Oost-Europa? Gaat de belastingdienst ook zorgen voor voldoende getraind en gekwalificeerd personeel om signalen van mensenhandel tijdig en adequaat op te volgen? En nog veel meer vragen bij het artikel die voorlopig open blijven. (wordt vervolgd)

 

Peeslijn inzet tegen misstanden seksbranche

March 16th, 2011 Comments off

De peespas is geschrapt maar een klant die een prostituee bezoekt die de leeftijd van 21 nog niet heeft bereikt en niet staat ingeschreven in het prostitutieregister blijft strafbaar. Hij (dat zullen de meesten zijn) zal dan alvorens zijn lusten te kunnen bevredigen eerst een speciaal in het leven te roepen nummer moeten bellen om na te gaan of de desbetreffende prostituee ingeschreven staat in het prostitutieregister. Of dat nummer ook bij de prostituee hoort waarmee hij van plan is zaken te doen, valt niet te controleren. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de Tweede Kamer een Algemene Maatregel van Bestuur beloofd waar een en ander zal worden geregeld. Zo is gisteren besloten tijdens de laatste plenaire vergadering van de Tweede Kamer over het Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche. Wanneer een prostituee geregistreerd staat, betekent dat nog niet dat hij of zij ook vrijwillig werkt en er geen sprake is van mensenhandel. De leeftijdverhoging naar 21 jaar gaat alleen gelden voor ‘lijfelijke’ seks. Voor seksuele handelingen op afstand zoals porno of webcamseks, blijft de leeftijd van 18 jaar gelden. Desalniettemin hoop de minister met deze maatregel een bijdrage te leveren in de strijd tegen mensenhandel, uitbuiting onder dwang in de seksbranche.

Read more…

Wetsvoorstel regulering prostitutie in strijd met privacyregels

January 26th, 2011 Comments off

Begin februari 2011 werd het Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche behandeld in de Tweede Kamer.[1] 24 mei 2011 staat het gewijzigde voorstel op de agenda van De Eerste Kamer. Doel van de wet is primair het reguleren van de prostitutiebranche, onder meer door het registreren van prostituees. Secundair doel is het bestrijden van misstanden en mensenhandel met behulp van deze registratie. Grote zorg van bijna alle belangenorganisaties is dat de verplichte registratie zal maken dat juist illegale prostituees nog verder aan het zicht worden onttrokken en deze groep alleen maar groter wordt.

Een belangrijke juridische vraag bij dit wetsvoorstel is of de registratie van prostituees in het prostitutieregister niet in strijd is met het verbod van de verwerking van bijzondere persoonsgegevens.

Eerder oordeelden verschillende organisaties weinig positief over het wetsvoorstel.[2] Ook de Raad van State oordeelde bijzonder kritisch: “De Raad concludeert dat een papieren tijger wordt opgetuigd die uiteindelijk te weinig zal doen aan de misstanden.”[3] Inmiddels zijn er enkele aanpassingen gemaakt maar is weinig gedaan met de grote hoeveelheid vragen en het negatieve advies van de Raad van State: Ziet de wet niet alleen op de regulering van prostitutie zonder dat daadwerkelijk een bijdrage aan de bestrijding van misstanden wordt geleverd? Waarom stelt de wet geen eisen aan de kwalificatie en training van de ambtenaren die belast zijn met registratie? Wanneer de wet vooral regulering als doel heeft, tast registratie dan niet onevenredig de privacy aan van prostituees? Valt registratie in het prostitutieregister niet aan te merken als gegevens betreffende het ‘seksuele leven’, waardoor registratie zonder zwaarwegend maatschappelijke belang in beginsel verboden is? Een verbod waarvoor op grond van deze wet in de huidige vormt ernstig te betwijfelen valt of ontheffing kan worden verleend? Er is al veel gezegd, toch zijn nog enkele zwaarwegende opmerkingen op zijn plaats. Read more…